władza


władza
1. Być w pełni władz umysłowych «być zdrowym psychicznie»: Czyny, jakie popełnił, same świadczą, że nie był wówczas w pełni władz umysłowych. P. Pytlakowski, Czekajac. (...) kiedy osoba będąca w pełni władz umysłowych nie daje znaku życia, to należy się spodziewać najgorszego, takie są doświadczenia policji. M. Tulli, W czerwieni. Mimo ciężkich cierpień Wyspiański do ostatniej chwili był przytomny i w pełni władz umysłowych. A. Doboszewska, Wyspiański.
2. Czwarta władza «prasa, radio i telewizja»: Czwarta władza o tyle tylko sprawuje władzę, o ile patrzy na ręce tej pierwszej, drugiej i trzeciej. Wprost 894/2000. Czwarta władza, jaką są środki masowego przekazu, nie powinna (...) wyręczać trzeciej, czyli wymiaru sprawiedliwości, ferując wyroki na własną rękę i według własnego widzimisię. GL 5/1998.
3. Mieć władzę nad sobą «być opanowanym, kontrolować swoje zachowanie»: Zwariuję, pomyślała, muszę się opanować, muszę mieć władzę nad sobą, bo inaczej pomiesza mi się w głowie. A. Szczypiorski, Początek.
4. pot. żart. Pan władza «policjant lub milicjant»: Flisacy zerwali się na nogi. – Co się stało? Panie władzo, dokąd? – Do komisariatu. I. Newerly, Pamiątka.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • władza — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIc, blm, {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} prawo rządzenia, rozporządzania kimś, narzucania komuś swojej woli; panowanie, rządy nad kimś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Władza najwyższa. Władza… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • władza — ż II, DCMs. władzadzy 1. blm «prawo rządzenia państwem, panowanie, rządzenie; stosunek społeczny między dwiema grupami, polegający na tym, że jedna z grup może w sposób trwały oddziaływać na postępowanie grupy drugiej w realizacji zadań… …   Słownik języka polskiego

  • czwarta władza — {{/stl 13}}{{stl 7}} środki masowego przekazu (obok tradycyjnie wyróżnianych w demokracji władz: ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pan władza — Policjant Eng. A police officer …   Słownik Polskiego slangu

  • Cyan (Closterkeller album) — Cyan Studio album by Closterkeller Released April 29, 1996 (Poland) …   Wikipedia

  • Closterkeller — at Castle Party 2008 Background information Origin Warsaw, Poland …   Wikipedia

  • Gräfin Cosel (1968) — Dieser Artikel wurde wegen inhaltlicher Mängel auf der Qualitätssicherungsseite der Redaktion Film und Fernsehen unter Angabe von Verbesserungsvorschlägen eingetragen. Beteilige Dich an der Verbesserung dieses Artikels und entferne diesen… …   Deutsch Wikipedia

  • pan — 1. Być panem położenia, sytuacji «być osobą, od której w danej chwili coś zależy»: Jagiełło doskonale rozumiał, że te dwie wielkie, niesłychanie bogate republiki kupieckie stanowią szczebel do ostatecznego zwycięstwa na wschodzie. Kto nimi… …   Słownik frazeologiczny

  • ludowładztwo — n III, Ms. ludowładztwowie, blm «władza, rządy sprawowane przez lud; ustrój polityczny (przeciwstawiany jedynowładztwu), w którym władza faktycznie albo nominalnie należy do ludu; demokracja» …   Słownik języka polskiego

  • monarchia — ż I, DCMs. monarchiachii; lm D. monarchiachii (monarchiachij) «forma rządów, w których władza spoczywa w ręku jednostki monarchy (króla, cesarza, sułtana), sprawującego ją dożywotnio (na zasadzie dziedziczenia lub w drodze wyboru), samodzielnie… …   Słownik języka polskiego